Списание Автоматика и информатика

ISSN 0861 -7562

    - Списание “Автоматика и информатика обхваща проблемите на приложението на научно-техническите постижения в практиката, бизнеса и научно-техническата политика на странат в цялата област на автоматиката и информатиката. Публикуват се също информационни материали, производствени и делови съобщения, обяви и реклами.

Научни   резюмета   от   1998 , 1999, 2000 , 2001              content 2012

Списание Information Technologies and Control (ITC)      ISSN 1312 -2622; on-line ISSN 2367-5357

Списаниие “Information Technologies and Control"(излиза от 2003 г. на английски език) и публикува оригинални научни и научно-приложни обзори, анализи и статии на български и чуждестранни автори.

Научни   резюмета   от  2007 г. до 2013

Редакционна колегия

Информация за авторите

Списанието ITC от 2014 година се индексира в следните научни бази данни, за които е получено писмо от Де Грютер:
Статиите получават и индивидуален DOI номер.