Аз винаги съм усещал как наследството, което съм получил чрез кръвта на два различни народа, крепи духа ми.

Джон В. Атанасов

 

 

Джон Атанасов е е роден на 4 октомври 1903 г. в Хамилтон, щат Ню Йорк, САЩ в  семейството на български емигрант от с. Бояджик, Ямболско.

Този „българо-американец“ с изключителна креативност, научно дълголетие и продуктивност с право притежава „Националния медал за наука и технологии на САЩ“ (1990 г.), както и орден „Кирил и Методий I степен“ (1970 г.) като един от бащите на съвременния компютър.

През декември 1939 г. заедно със своя сътрудник Клифърд Бери той създава прототипа на първата електронноизчислителна машина АБС, която е напълно завършена през 1942 г. С това велико изобретение са поставени основите на електронното цифрово смятане (computing). Идеята за използване на електрониката е изключително плодотворна и благодарение на нея днес може да се говори за информационна революция, електронно общество, електронно правителство и за други приложения във всички сфери на живота.

Делото на Джон Атанасов трябва да утвърждава българското национално самочувствие и вярата в таланта и предприемчивостта на хората с българска кръв.

Достойното отбелязване на 110 години от реждението на Джон Атанасов е наше задължение и израз на преклонение пред човешкия творчески гений.