Изпълнително бюро на САИ, избранo на IX ОС/12.03.2014

 1. Васил Стоянов Сгурев - председател
 2. Бенислав Ванев - заместник председател
 3. Владимир Йоцов
 4. Емил Костов Николов
 5. Иван Куртев
 6. Кирил Любенов Боянов
 7. Кирил Методиев Алексиев
 8. Коста Петров Бошнаков
 9. Красимира Петрова Стоилова
 10. Минчо Банков Хаджийски
 11. Петко Русков