INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMATIC CONTROL (IFAC)


 


 
  БЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ НА ИФАК
  
  Правилник за дейността на Българския национален комитет на ИФАК
  Историческа справка за дейността на Българския национален комитет на ИФАК In English
  
 

Предстоящи мероприятия

  
 

Минали мероприятия

 

International IFAC Symposium "Control in Transportation Systems'2012", Sofia, Bulgaria , 12 - 14 September 2012

  
 

IFAC Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing DYCAF'2012, Plovdiv, Bulgaria , 13 - 16 June 2012

  
 

Честване на 50-годишнината на ИФАК