РЕКЛАМИРАНЕ   ЧРЕЗ   С А И

Списанието Автоматика и информатика   Ви дава възможност за обмяна на информация и реклама на продуктите на Вашата фирма, както и установяване на връзки с български фирми и клиенти.
Ние публикуваме Ваши материали при следните условия:
* Първа корица: 500 лв.
* Четвърта корица: 2,00 лв./кв.см
* Втора и трета корица: 1,50 лв./кв.см
* Тяло: 1,00 лв./кв.см
* Фирмени рекл.-инф.материали: 250 лв. /страница

Отстъпки:
За повторна реклама – 10%
За готова реклама - 20%

Издават се данъчни фактури

Банкова сметка:

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ България- София-окръг

IBAN: BG81BPBI79421044117201

EUR: BG63BPBI79421444117201

BIC: BPBIBGSF

ул. "Раковски" 137
САИ